Biura realizacji projektu: 

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40
70-421 Szczecin

(siedziba ROPS - ul. Korsarzy 34, tel. 91 42 53 614)

Biuro Partnera Projektu – Fundacji Nauka dla Środowisko
ul. Racławicka 15-17 (budynek F)
75-620 Koszalin

Biuro Partnera Projektu - Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej:
ul. Biskupa Czesława Domina  8
75-061 Koszalin

Biuro Partnera Projektu - Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin