Po inspirację na deinstytucjonalizację

Zapraszamy na wizytę studyjną do Niemiec wszystkich zainteresowanych poznaniem nowych rozwiązań w zakresie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Wizyta odbędzie się w terminie 8-12 sierpnia 2022 r. Wyjazd ze Szczecina planowany jest 08.08.2022 o godz. 10.00, powrót 12.08.2022 ok. 17.00. Udział w wizycie jest bezpłatny – koszt jest sfinansowany z projektu „Region Dobrego Wsparcia”. Organizator zapewnia ubezpieczenie, transport, zakwaterowanie (pokoje 1, 2-osobowe) oraz wyżywienie przez cały czas podróży.

Wizyta skierowana jest w pierwszej kolejności do przedstawicieli jednostek pomocy i integracji społecznej z terenu województwa zachodniopomorskiego. Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej na adres e-mail wsparcie@wzp.pl w terminie wskazanym na karcie zgłoszeniowej.

Osoby zakwalifikowane do udziału w wyjeździe, zobligowane będą do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Region Dobrego Wsparcia” (dokumenty zostaną przekazane pierwszego dnia wizyty).

Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 sierpnia 2022 r.

Termin: 8-12.08.2022 r.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę dostępnych miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie ocena uzasadnienia w karcie zgłoszeniowej przeprowadzona przez pracowników ROPS. Wizyta finansowana jest ze środków UE w ramach RPO WZ 2014-2020, projekt „Region Dobrego Wsparcia”.

Realizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie

Informacje o zwiedzanych obiektach i organizacjach

EJF Verein, czyli Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk (Protestancka Służba Młodzieży i Opieki Społecznej) jest chrześcijańskim przedsiębiorstwem społecznym działającym na terenie całych Niemiec. Tworzy pomoc dla ludzi w różnym wieku i różnych wyznań, którzy potrzebują szczególnej uwagi osobistej i społecznej.

W Diakoniezentrum Heiligensee Saal am Marktplatz mieszkają ludzie młodzi i starsi, rodziny i osoby samotne, dzieci i młodzież, które potrzebują bezpiecznego miejsca do dorastania oraz osoby wymagające szczególnej opieki, pielęgnacji lub wsparcia. Jest tu wszystko, co jest potrzebne do życia: od supermarketów i sklepów ze zdrową żywnością po fryzjerów, szkoły jazdy, biblioteki i kawiarnie. Jest kilka świetlic, sklep z używaną żywnością, szkoła publiczna, punkt pielęgniarski, ośrodek terapeutyczny z gabinetem lekarskim i gabinetami do fizjoterapii, terapii zajęciowej i logopedii.

Jest ta kilka obszarów roboczych (stąd nie jedna wizyta):

Opieka i wsparcie:

 • Poradnictwo dla osób starszych
 • Opieka dzienna w Diakoniezentrum
 • Oddział Diakoniezentrum Heiligensee
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży przy Diakoniezentrum
 • Living Spaces Berlin w Diakoniezentrum
 • Świetlica integracyjna dla dzieci

Diakoniezentrum, dysponujące około 420 mieszkaniami, oferuje dom w czterech obszarach mieszkalnych dla osób w różnej sytuacji życiowej. W mieszaninie różnych typów rodzin, seniorów, osób samotnie wychowujących dzieci i niepełnosprawnych wszyscy spokojnie i normalnie żyją i wzajemnie się wspierają. Dzieci mają szansę wychowywać się w naturalnym, przyjaznym środowisku w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Różne świetlice dla dzieci, jak również szkoła podstawowa i średnia wzbogacają Diakoniezentrum. Ponadto w najbliższej okolicy znajdują się liczne inne placówki edukacyjne. Unikalna koncepcja z wieloma udogodnieniami dla społeczności sprzyja spotkaniu młodych i starych oraz oferuje wysoki poziom komfortu.

"Mieszkania 60 Plus" jest przeznaczone dla osób w wieku 60 lat i więcej oraz dla emerytów, którzy chcą żyć samodzielnie na starość w pokoleniowo różnym środowisku. Dzięki wielu zajęciom rekreacyjnym można nawiązywać kontakty i wspierać dobre sąsiedztwo. Całodobowy telefon alarmowy zapewnia bezpieczeństwo, a wykwalifikowani doradcy służą radą.

Usługi i inne oferty:

 • wolontariat
 • darmowe rowery
 • szkoły
 • sklepy / przedsiębiorstwa
 • działalność rekreacyjna i kulturalna 
 • Centrum Terapii
 • pokoje gościnne

Pastor-Braune-Haus działa jako dom mieszkalny dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży (od 2 do 17 roku życia) od 1950 roku. Obiekt osadzony jest w dzielnicy mieszkaniowej Lankwitz z dobrą infrastrukturą: w pobliżu są różne szkoły, sklepy i obiekty rekreacyjne. W jedenastu grupach mieszka 90 dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważna jest jak największa samodzielność, samostanowienie i integracja w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Zespoły grup są wspierane przez lekarza, psychiatrę i psychologa.

Oferowana jest muzykoterapia, arteterapia, fizjoterapia, logopedia i terapia z udziałem zwierząt. We wszystkich grupach mieszkalnych zatrudniona jest wykwalifikowana kadra, niektóre z nich posiadają dodatkowe kwalifikacje. Dzięki temu dzieci, młodzież i dorośli mają opiekunów, którzy potrafią rozpoznać specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych i zapewnić im profesjonalnie wykwalifikowaną opiekę.

Beelitz-Heilstätten - Zbudowane w latach 1889-1930 kompleks sanatoryjny znajduje się około 50 kilometrów na południowy wschód od Berlina. Jego wielkie znaczenie tkwi w oficjalnej nazwie: "Arbeiter-Lungenheilstätten Beelitz-Heilstätten". Leczyli się tu bowiem głównie pacjenci z chorobami płuc, przede wszystkim z gruźlicą. Zabiła ona miliony ludzi w całych Niemczech na początku XX wieku, głównie z powodu złego powietrza w miastach, gdzie rozwijał się przemysł. Tu w Beelitz, z dala od hałasu i sadzy, otoczeni lasami Berlina i Brandenburgii, pacjenci mieli odzyskać zdrowie. Dziś słynnych sanatoriów w Brandenburgii już dawno nie ma - ale widok 60 budynków, z których część grozi zawaleniem, jest tym bardziej przerażający. Przyciąga to tysiące zwiedzających.