Czy wiesz, że sąsiedzkie usługi opiekuńcze to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków usług społecznych?

To dlatego powstają profesjonalne programy i projekty, które budują systemy wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub długotrwale chorych w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Zorganizowana opieka sąsiedzka to rozwiązanie w trzech newralgicznych obszarach: gospodarczym - sprawy urzędowe zakupy, rachunki; pielęgnacyjnym - sprzątanie, higiena; społecznym - spacer, rozrywka, rozmowa.

Korzyści z działania w ramach pomocy sąsiedzkiej trudno przecenić. To nie tylko droga do rozwiązania konkretnego problemu blisko nas, ale także sposób na dodatkowe źródło wynagrodzenie dla osób świadczących taką pomoc.

Chcielibyśmy przybliżyć ideę opieki sąsiedzkiej poprzez ukazanie kilku prawdziwych historii z naszego województwa. Już wkrótce poznacie je na łamach prasy regionalnej oraz w naszych social mediach.

W województwie zachodniopomorskim informacji na temat organizowanych form pomocy sąsiedzkiej można szukać w Lokalnych Centrach Usług Społecznych lub najbliższym Ośrodku Pomocy Społecznej. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to również trzon projektu "Region Dobrego Wsparcia".

Działania zmierzające do zatrudniania opiekunów sąsiedzkich są współfinansowane również ze środków otrzymanych od Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Partnerami kampanii społecznej “Sąsiadem mi bądź” upowszechniającej ideę opieki sąsiedzkiej realizowanej w ramach projektu Region Dobrego Wsparcia są: Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Involver Agency Fundacja Ja, Nauczyciel Spółdzielnia Socjalna Wierzbowy Las Fundacja Sektor 3 Szczecin, Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów, Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa, Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych.

  1. Czym są sąsiedzkie usługi opiekuńcze?
  2. Najgorzej, gdy człowiek jest sam...
  3. Daleko od szosy…
  4. Za dobroć warto nagradzać
  5. Bez Basi byłabym zupełnie samotna