Instytucje

Terapia w czasach pandemii przy ul. Wojciecha w Szczecinie

3 lutego 2021

czytaj więcej »

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na obszarze Miasta Szczecin

4 lutego 2020

czytaj więcej »

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na nowych zasadach

19 grudnia 2019

czytaj więcej »

Nowe uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów medycznych

12 grudnia 2019

czytaj więcej »

Rehabilitacja lecznicza prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

28 listopada 2019

czytaj więcej »

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2 września 2019

czytaj więcej »

Poradnie paliatywne i hospicja w województwie zachodniopomorskim

26 listopada 2018

czytaj więcej »

LEKI 75+ - bezpłatny dostęp dla seniorów do leków

26 listopada 2018

czytaj więcej »

Poradnik dla personelu medycznego o postępowaniu wobec rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

19 listopada 2018

czytaj więcej »

Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorujących na chorobę Alzheimera i ich rodzin

8 listopada 2018

czytaj więcej »

Podmioty pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim

8 listopada 2018

czytaj więcej »

Jak skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej?

8 listopada 2018

czytaj więcej »