W ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia”, organizowane są bezpłatne spotkania on-line dla opiekunów osób niesamodzielnych, dla kandydatów na opiekunów i wolontariuszy zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim.

Zapraszamy opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych na spotkania on-line na platformie Zoom (www.zoom.us).

Najbliższe terminy:

27 października 2022 r. godz. 11.00 pt. Asertywność (ok. 1-2 h):

  • Czym jest asertywność
  • Moja karta praw - moje prawa osobiste
  • Asertywna odmowa
  • Asertywna konfrontacja przekonań
  • Asertywna informacja zwrotna - Feedback
  • Asertywne reagowanie na krytykę

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci poprzez e-mail wsparcie@wzp.pl do 21 października (należy podać adres e-mail, nr telefonu oraz swoje imię i nazwisko).

W celu prawidłowego odbioru spotkania prosimy o wybór jednej z poniższych opcji, zależnie od tego, z jakiego urządzenia będą Państwo korzystać:

1. Instalację aplikacji Zoom na smartfonie (https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=pl)

lub

2. Instalację aplikacji Zoom na komputerze (https://zoom.us/download#client_4meeting)

Udział w spotkaniu jest możliwy również bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, jednak często mają one zablokowany dostęp do kamery i mikrofonu w komputerze, co może uniemożliwić wzajemną komunikację.

Na podany adres e-mail, najpóźniej w dniu spotkania zostanie wysłany do Państwa „Meeting ID” (unikatowy numer spotkania) oraz hasło, dzięki którym dołączą Państwo do wideokonferencji.

Przed dołączeniem do wydarzenia, prosimy o sprawdzenie ustawień aplikacji dostępowej w celu dostosowania do własnych potrzeb. Jeśli nie chcą Państwo udostępniać swojego wizerunku, prosimy o wyłączenie kamery w urządzeniu, z którego korzystają Państwo w czasie uczestniczenia w wydarzeniu. Interakcja z prowadzącą spotkania będzie możliwa poprzez czat.

Poprzednie spotkania:

31 sierpnia 2022 r. godz. 11.00 pt. Praktykowanie wdzięczności (ok. 1 h)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci poprzez e-mail wsparcie@wzp.pl do 29 sierpnia (należy podać adres e-mail, nr telefonu oraz swoje imię i nazwisko).

31 maja 2022 r. godz. 11.00 pt. Rany przewlekłe u osób niesamodzielnych - odleżyny (ok. 4 h)

Zakres tematyczny spotkania:

- przyczyny i mechanizm powstawania odleżyn (skale oceny ryzyka wystąpienia odleżyn: Barthel, Norton, Braden, Waterlow, CBO, oraz skale oceny aktywności dziennej: ADL wg Katza, I-ADL wg Lawtona),

- profilaktyka powstawania odleżyn (udogodnienia, pielęgnacja, algorytmy postępowania),

- odleżyny jako jeden z rodzajów ran przewlekłych: klasyfikacja i ocena wg  klasyfikacji EPUAP/NPUAP oraz w innych dostępnych skalach: Torrance'a, Campbell, Enisa i Sormiento, klasyfikacji kolorowej.

- specjaliści leczenia ran - gdzie szukać pomocy?

- algorytmy zmiany opatrunku - podstawowe reguły strategii TIMERS,


26 października 2021 godz. 11.00 nt. sprzętów ułatwiających osobom z niepełnosprawnością przygotowywanie i spożywanie posiłków oraz wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych.(będzie trwało ok. 1 godziny).

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci poprzez e-mail wsparcie@wzp.pl do 25 października do godziny 12:00 (należy podać adres e-mail oraz swoje imię).

30 listopada 2021 godz. 11.00 nt. wypalenia zawodowego - czym jest i kto jest nim zagrożony? (ok. 1 h)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci poprzez e-mail wsparcie@wzp.pl do 29 listopada do godziny 12:00 (należy podać adres e-mail oraz swoje imię).

31 stycznia 2022 r. godz. 11.00 Rozwiązania architektoniczne przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami (ok. 1 h)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci poprzez e-mail wsparcie@wzp.pl do 28 stycznia do godziny 12:00 (należy podać adres e-mail oraz swoje imię).

21 marca 2022 r. godz. 11.00 nt. kompleksowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami, omówione zostaną formy wsparcia w oparciu o programy PFRON, ZUS, NFZ oraz realizowane przez organizacje pozarządowe. (ok. 2 h)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci poprzez e-mail wsparcie@wzp.pl do 17 marca do godziny 12:00 (należy podać adres e-mail oraz swoje imię).

27 kwietnia 2022 r. godz. 11.00 pt. Sposoby reprezentacji osoby niesamodzielnej (pełnomocnictwo, kurator, ubezwłasnowolnienie) (ok. 4 h)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci poprzez e-mail wsparcie@wzp.pl do 20 kwietnia do godziny 12:00 (należy podać adres e-mail oraz swoje imię i nazwisko).