Bezpłatne usług opiekuńcze skierowane są do osoby niesamodzielnej. Usługa opiekuńcza wykonywana jest przez osobę wskazaną ze środowiska osoby niesamodzielnej, bądź przydzielana przez pracownika Caritas.

Opiekun osoby niesamodzielnej nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym. W zakres usługi opiekuńczej  wchodzi m. in.:
- pomoc w dokonywaniu zakupów,
- pomoc przy gotowaniu i podawaniu posiłków,
- pomoc przy wykonywaniu prac porządkowych,
- pomoc w praniu odzieży i bielizny,
- pomoc w uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów,
- towarzyszenie na spacerach,
- informowanie rodziny i pozostałych służb o pogorszeniu stanu zdrowia i sytuacjach kryzysowych.

Potrzebujesz pomocy przy podstawowych czynnościach codziennego dnia ze względu na wiek lub niepełnosprawność ?

Zgłoś się do nas - wykaz punktów informacyjnych udzielających pomocy znajduje się tu.