Uczestnikiem projektu korzystającym ze wsparcia, może być osoba niesamodzielna mieszkająca na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Osoba niesamodzielna to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu osobom niesamodzielnym  oferujemy  wsparcie w postaci:

- bezpłatnych usług opiekuńczych;

- pomocy  specjalistów (między innymi: psychologa, fizjoterapeuty, prawnika);

- bezpłatnego  wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego;

- bezpłatnego pobytu w mieszkaniu wytchnieniowym dostosowanym do potrzeb osób  niepełnosprawnych.

Kontakt do Partnera świadczącego usługi na rzecz osób niesamodzielnych:

 - z terenu Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Biuro Partnera Projektu - Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
ul. Plac Matki Teresy z Kalkuty 5
71-622 Szczecin

email: rodzina@caritas.pl

tel. 512 780 386, 573 275 141, 512780312, 500300813

- z terenu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Biuro Partnera Projektu - Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej:
ul. Biskupa Czesława Domina  8
75-061 Koszalin

email: dobrewsparcie@caritas.pl

tel. 728402966, 539677766