Kontakt z Regionalnym Punktem Doradczym: telefon 500 216 607

W ramach Regionalnego Punktu Doradczego Wsparcia udzielają:

1. Specjalista ds. wsparcia opiekunów os.niesamodzielnych

poradnictwo i szkolenia w zakresie opieki i pielęgnacji osoby niesamodzielnej, rehabilitacji usprawniającej, dietetyki, wsparcie grup samopomocowych

tel. 91 42 53 655

2. Specjalista ds. wsparcia psychologicznego

wsparcie psychologiczne dla opiekunów os.niesamodzielnych, grup samopomocowych

tel. 91 42 53 648

3. Specjalista ds. projektowania uniwersalnego

wsparcie doradcze opiekunów osób niesamodzielnych oraz przygotowanie projektów dostosowania mieszkań́ w celu podniesienia komfortu, autonomii i bezpieczeństwa ON, usprawnienia dla opiekuna faktycznego, sporządzanie projektów architektonicznych

tel. 91 42 53 619

4. Regionalny Operator Informacji

doradztwo w zakresie obowiązującego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, pomoc w uzyskaniu świadczeń

tel. 91 42 53 614

kontakt: wsparcie[at]wzp.pl

Dodatkowo sla opiekunów osób niesamodzielnych udostępniamy dwa rodzaje poradnictwa w mieszkaniu modelowym (maksymalnie do 5 osób).

Poradnictwo psychologiczne (szczególnie w obszarze wypalenia pełnioną funkcją opiekuna i komunikacji z podopiecznym) - pierwszy piątek każdego miesiąca w godzinach 13.00-15.30, po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr tel. 91 42 53 648 lub mrypina@wzp.pl.
Poradnictwo pielęgniarskie (szczególnie w obszarze pielęgnacji i opieki) - w pierwszą środę każdego miesiąca w godzinach 13.00-14.30, po wcześniejszym zgłoszeniu pod nr tel. 91 42 53 655 lub abanek@wzp.pl.

Uwaga!
W trakcie pandemii koronawirusa spotkania i szkolenia odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym: mała liczba uczestników, zachowanie zaleconego dystansu społecznego i pomiar temperatury ciała. W czasie szkolenia/spotkania uczestnicy mają obowiązek (!) zakrywania nosa i ust.