Ulga rehabilitacyjna w 2023 roku

W rocznym rozliczeniu podatkowym osoby niepełnosprawne lub osoby, na których utrzymaniu one pozostają, odliczają od dochodu kwoty wydatkowe na cele rehabilitacyjne i cele, które były związane z ułatwieniem wykonywania osobie niepełnosprawnej czynności życiowych. Przy czym kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniająca jej opiekuna do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów wynosi 16 061,28 zł. Jeśli  osoba... View Article

czytaj więcej »

S-A-M program PFRON dostępne mieszkanie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez... View Article

czytaj więcej »

Bez Basi byłabym zupełnie samotna

Dobieszewo to niewielka miejscowość koło Łobza. Tu znają się wszyscy, a czas biegnie wolniej. Nieczynne od lat państwowe gospodarstwo rolne przez wiele lat było jedynym pracodawca w okolicy. To tutaj przez kilka lat pracowała Danusia, która obecnie jest na rencie. Los zetknął Danusie z panią Barbara wiele lat temu. To jedna z historii, które poznaliśmy... View Article

czytaj więcej »

Za dobroć warto nagradzać

Pan Zbigniew od zawsze był silnym i aktywnym człowiekiem. Tak też zapamiętał swojego ojca. Ukształtowany przez sport i etykę ciężkiej pracy, nigdy nie tracił nadziei i woli walki. Niestety organizm upomniał się z wiekiem o radykalną zmianę trybu życia. W 2004 roku pan Zbigniew trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Mimo poważnego stanu, wrócił... View Article

czytaj więcej »