Zmiana ustawy o pomocy społecznej – druk 3281

2 sierpnia br. Prezydent podpisał zmianę ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Akt prawny wprowadza m.in. nowe usługi w pomocy społecznej – sąsiedzkie usługi opiekuńcze. Wsparcie to skierowane będzie głównie do osób starszych, które potrzebują np. pomocy przy zrobieniu zakupów czy sprzątaniu mieszkania, ale nie wymagają jeszcze pomocy w formie usług opiekuńczych, świadczonych... View Article

czytaj więcej »

Prezydent podpisał ustawę o świadczeniu wspierającym. Oznacza, to że od 1 stycznia 2024 r. osoby z niepełnosprawnością, będą mogły wnioskować o dodatkowe świadczenie finansowe. Zmianie ulegną także zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Świadczenie wspierające. Kto może je otrzymać? Świadczenie wspierające dotyczy dorosłych osób, niezależnie od tego, kiedy powstała ich niepełnosprawność. Prawo do złożenia wniosku jest niezależne od przyznanego stopnia niepełnosprawności. Żeby je otrzymać należy wpierw uzyskać decyzję o tzw. poziomie potrzeby wsparcia. Osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia od stycznia 2024 r.... View Article

czytaj więcej »

Ulga rehabilitacyjna w 2023 roku

W rocznym rozliczeniu podatkowym osoby niepełnosprawne lub osoby, na których utrzymaniu one pozostają, odliczają od dochodu kwoty wydatkowe na cele rehabilitacyjne i cele, które były związane z ułatwieniem wykonywania osobie niepełnosprawnej czynności życiowych. Przy czym kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej uprawniająca jej opiekuna do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów wynosi 16 061,28 zł. Jeśli  osoba... View Article

czytaj więcej »

S-A-M program PFRON dostępne mieszkanie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez... View Article

czytaj więcej »