W ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia”, organizowane są bezpłatne szkolenia (8h) dla opiekunów osób niesamodzielnych, dla kandydatów na opiekunów i wolontariuszy zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim.

Szkolenia dedykowane są dla opiekunów i rodzin osób z różnymi typami niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej i dotyczą przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby potrzebującej, wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Podczas szkolenia prezentowany jest sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobie zależnej np. fotel geriatryczny, udogodnienia przeciwodleżynowe, drobny sprzęt wspierający samodzielność, rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i komfort podopiecznych.

Szkolenia odbywają się w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3-4 w modelowym mieszkaniu. Podstawę wyposażenia sali szkoleniowej (mieszkania modelowego) stanowi manekin geriatryczno-pielęgnacyjny, dzięki któremu uczestnicy projektu mogą zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie: higieny i pielęgnacji całego ciała, profilaktyki przeciwodleżynowej, pomiaru podstawowych parametrów życiowych, karmienia i zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznemu. W trakcie szkolenia przekazywana jest podstawowa wiedza odnośnie schorzeń przewlekłych i ich skutków dla zdrowia, komunikacji z podopiecznym, organizowania czasu wolnego i pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia.

Zakres przekazywanej wiedzy podczas szkoleń dostosowany jest do potrzeb opiekunów tak, aby zmniejszyć ich obawy związane z opieką nad osoba niepełnosprawną.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 91 42 53 655 lub przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres e-mail podany na karcie. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony telefonicznie lub mailowo. W przypadku braku wolnych miejsc, zostanie zaproponowany kolejny wolny termin. Terminy szkoleń będą aktualizowane raz w miesiącu.

Terminy szkoleń:

 • 9 lutego 2021 r. godz. 13:00 - 19.30
 • 18 lutego 2021 r. godz. 09:00 - 15.00
 • 23 lutego 2021 r. godz. 13:00 - 19.30
 • 16 marca 2021 r. godz. 9.00 - 15.00
 • 30 marca 2021 r. godz. 13.00 - 19.30
 • 8 kwietnia 2021 r. godz. 09:00 - 15.00
 • 20 kwietnia 2021 r. godz. 13:00 - 19:30
 • 29 kwietnia 2021 r. godz. 09:00 - 15.00
 • 6 maja 2021 r. godz. 09:00 - 15.00
 • 12 maja 2021 r. godz. 09:00 - 15.00
 • 20 maja 2021 r. godz. 09:00 - 15.00
 • 8 czerwca 2021 r. godz. 12.00 - 18.30
 • 17 czerwca 2021 r. godz. 09.00 - 15.00
 • 15 lipca 2021 r. godz. 09.00 - 15.00
 • 12 sierpnia 2021 r. godz. 09.00 - 15.00
 • 9 września 2021 r. godz. 09.00 - 15.00
 • 23 września 2021 r. godz. 09.00 - 15.00
 • 14 października 2021. godz. 09.00-15.00
 • 28 października 2021 r. godz. 09.00-15.00

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Dla osób przyjezdnych przewidziano możliwość zwrotu kosztów podróży do wysokości kosztów komunikacji publicznej.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie swojej firmy/jednostki pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i organizacyjnych. Prosimy o kontakt pod nr telefonu: 91 42 53 655.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego "Region Dobrego Wsparcia", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020.

Uwaga!
W trakcie pandemii koronawirusa szkolenia odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym: mała liczba uczestników, zachowanie zaleconego dystansu społecznego i pomiar temperatury ciała. W czasie szkolenia uczestnicy mają obowiązek (!) zakrywania nosa i ust.