Baza wiedzy

Terapia w czasach pandemii przy ul. Wojciecha w Szczecinie

3 lutego 2021

czytaj więcej »

Orientacja przestrzenna - zwiększenie mobilności osób z dysfunkcją wzroku

15 października 2020

czytaj więcej »

PFRON rozszerza zakres wsparcia w ramach dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych - „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

31 lipca 2020

czytaj więcej »

Aplikacja modlitewna dla osób niesłyszących i słabosłyszących - Effatha24

22 lipca 2020

czytaj więcej »

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych w związku z epidemią koronawirusa

6 kwietnia 2020

czytaj więcej »

Koronawirus - całodobowa infolinia dla osób Głuchych

2 kwietnia 2020

czytaj więcej »

Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

20 marca 2020

czytaj więcej »

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na obszarze Miasta Szczecin

4 lutego 2020

czytaj więcej »

Film 19. Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia podopiecznego

9 stycznia 2020

czytaj więcej »

Film 18. Zmiana pieluchomajtek i wkładek urologicznych

9 stycznia 2020

czytaj więcej »

Film 16. Pielęgnowanie i odżywianie podopiecznego przez przetokę

9 stycznia 2020

czytaj więcej »

Film 15. Pielęgnowanie i odżywianie podopiecznego przez zgłębnik żołądkowy (sondę)

9 stycznia 2020

czytaj więcej »

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na nowych zasadach

19 grudnia 2019

czytaj więcej »

Film 13. Pomoc przy poruszaniu się i przesiadaniu z wózka inwalidzkiego

18 grudnia 2019

czytaj więcej »

Film 12. Transfer osoby leżącej przy użyciu sprzętu pomocniczego

17 grudnia 2019

czytaj więcej »

Film 11. Transfer osoby leżącej przy użyciu podnośnika nosidełkowgo

17 grudnia 2019

czytaj więcej »

Nowe uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów medycznych

12 grudnia 2019

czytaj więcej »