Instytucje wspierające

Pod jednym dachem z osobą w fazie terminalnej: jak zapewnić jej możliwie największy komfort życia?

27 lipca 2022

czytaj więcej »

Renta socjalna, renta z tytułu niezdolności do pracy - dla kogo i jak uzyskać?

27 lipca 2022

czytaj więcej »

Gdzie i jak złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

20 lipca 2022

czytaj więcej »

Jak uzyskać z ZUS świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

20 lipca 2022

czytaj więcej »

Innowacje społeczne wspierające osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorów

19 lipca 2022

czytaj więcej »

Ja już się niczego nie nauczę… Nieprawda! Jak uczą się seniorzy?

19 lipca 2022

czytaj więcej »

Terapia w czasach pandemii przy ul. Wojciecha w Szczecinie

3 lutego 2021

czytaj więcej »

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na obszarze Miasta Szczecin

4 lutego 2020

czytaj więcej »

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na nowych zasadach

19 grudnia 2019

czytaj więcej »

Nowe uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów medycznych

12 grudnia 2019

czytaj więcej »

Rehabilitacja lecznicza prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

28 listopada 2019

czytaj więcej »

Informator - uzależnienia - przemoc - zdrowie psychiczne

4 października 2019

czytaj więcej »

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2 września 2019

czytaj więcej »

Poradnie paliatywne i hospicja w województwie zachodniopomorskim

26 listopada 2018

czytaj więcej »

LEKI 75+ - bezpłatny dostęp dla seniorów do leków

26 listopada 2018

czytaj więcej »

Poradnik dla personelu medycznego o postępowaniu wobec rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

19 listopada 2018

czytaj więcej »

Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorujących na chorobę Alzheimera i ich rodzin

8 listopada 2018

czytaj więcej »

Podmioty pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim

8 listopada 2018

czytaj więcej »

Jak skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej?

8 listopada 2018

czytaj więcej »