XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Pacjent nie będzie musiał już odwiedzać oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w celu potwierdzenia „zlecenia”.

Zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji „Zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne”, które mają być ułatwieniem dla pacjentów, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Teraz proces obsługi kart i wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne będzie  uproszczony. Pacjent już podczas wizyty u lekarza będzie mógł uzyskać potwierdzenie „zlecenia” z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do właściwego punktu (sklepu) realizującego „Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne”.

Korzyści dla pacjentów:

– brak potrzeby wizyty  w siedzibie NFZ w celu potwierdzenia „zlecenia”;

– możliwość korekty błędnie wystawionego „zlecenia”  w trakcie wizyty po otrzymaniu zwrotnej informacji  z systemu NFZ;

– oszczędność kosztów i czasu – szczególnie odczuwalna dla  osób mieszkających z dala od siedziby NFZ.

więcej w linku:

http://www.nfz-szczecin.pl/ljxnm_news_2695_od_1_stycznia_quotzlecenia_na_zaopatrzenie_w_wyroby_medycznequot_na_nowych_zasadach_.htm