XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za dobroć warto nagradzać

Pan Zbigniew od zawsze był silnym i aktywnym człowiekiem. Tak też zapamiętał swojego ojca. Ukształtowany przez sport i etykę ciężkiej pracy, nigdy nie tracił nadziei i woli walki. Niestety organizm upomniał się z wiekiem o radykalną zmianę trybu życia. W 2004 roku pan Zbigniew trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie.

Mimo poważnego stanu, wrócił do domu, gdzie z pomocą żony Genowefy oraz pani Halinki, opiekunki sąsiedzkiej, szczęśliwie wraca do zdrowia:

 Pani Halinka pomaga mi solidarnie przy opiece nad mężem i niepełnosprawnym synem. Dzisiaj nie potrafię powiedzieć, jak wyglądałoby nasze życie bez tego wsparcia – zwierza się pani Genowefa.

Rodzina otrzymała wsparcie w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia” realizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Usługi opiekuńcze to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków usług społecznych. To dlatego powstają profesjonalne programy wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub długotrwale chorych w ramach pomocy sąsiedzkiej.
 Współpraca na linii organizacje pozarządowe – samorząd województwa oraz mądre wykorzystywanie Funduszy Europejskich zdają egzamin i pozwalają na oferowanie różnych form pomocy dla osób niesamodzielnych i ich rodzin. To między innymi: szkolenia, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, możliwość wypożyczenia sprzętu do rehabilitacji, punkty doradcze czy tak bardzo potrzebna opieka wytchnieniowa – wylicza Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zorganizowana opieka sąsiedzka to rozwiązanie w trzech newralgicznych obszarach: gospodarczym – sprawy urzędowe zakupy, rachunki; pielęgnacyjnym – sprzątanie, higiena; społecznym – spacer, rozrywka, rozmowa.

– Mąż odzyskał życie. Jesteśmy razem i każdego dnia osiągamy kolejne, małe sukcesy. Ciężko mi wracać do chwil, gdy widziałam, że gaśnie w nim siła i wiara, że można odzyskać komfort życia – dodaje Genowefa, żona pana Zbigniewa.

Halina, opiekunka sąsiedzka przychodzi do nich rano i rozpoczyna od pomocy w sprawach pielęgnacyjnych. Potem starają się wyjść na spacer i tak rozpoczyna się kolejny dzień.

 Ja pomagałam zawsze. Wychowywałam dzieci, opiekowałam się chorymi. Od zawsze potrafiłam to robić z empatią i chociaż to odpowiedzialne zajęcie, zawsze czułam wielką satysfakcję z tego, co robię.

W województwie zachodniopomorskim informacji na temat organizowanych form pomocy sąsiedzkiej można szukać w lokalnych centrach usług społecznych lub najbliższym ośrodku pomocy społecznej. Zatrudnianie opiekunów sąsiedzkich jest również współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, np. w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia”.

Materiał filmowy na temat historii opisanej w artykule znajduje się poniżej: