XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorujących na chorobę Alzheimera i ich rodzin

Stowarzyszenia wsparciem

W Polsce choroba Alzheimera jest nadal tematem tabu. Największy problem związany jest ze zbyt późnym diagnozowaniem – do lekarza specjalisty w Polsce trafiają osoby już w zaawansowanej fazie choroby. A drugim powodem jest wstyd i lęk społeczny.  Dlatego tak ważne jest aby głośno mówić o tej chorobie i problemach jakie z niej wynikają.  Problem staje się bardzo poważny, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce jest ok. 500 000 chorych na choroby otępienne z czego 300 000 chorych na Chorobę Alzheimera, a otępienie jest jedną z głównych przyczyn inwalidztwa wśród osób w podeszłym wieku i jednym z głównych problemów zdrowia publicznego. Co 3 sekundy pojawia się na świecie osoba z demencją.

Bardzo ważne dla opiekunów jest wsparcie, które mogą otrzymać przede wszystkim w organizacjach alzheimerowskich.

Województwo zachodniopomorskim od 10  lat działa  Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania i Rozwoju Wiedzy o Zaburzeniach Pamięci i Chorobach Otępiennych „COGITO”. Celem statutowym stowarzyszenia jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie chorób wieku podeszłego oraz organizacja różnorodnych form pomocy dla osób starszych i ich rodzin.

Stowarzyszenie zajmuje się również edukacją osób opiekujących się chorymi oraz kształceniem personelu medycznego. Cogito działa zarówno na arenie ogólnopolskiej jak i międzynarodowej, jest organizatorem i współorganizatorem ogólnopolskich konferencji i seminariów dotyczących chorób wieku podeszłego z udziałem wybitnych przedstawicieli środowisk medycznych.

WIĘCEJ INFORMACJI: