XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STANDARDOWE TOALETY

Na terenie obiektu znajduje się bezpłatny dostęp do standardowych toalet.
Toalety znajdują się na dostępnym z zewnątrz parterze lub innych dostępnych piętrach.