XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sąsiadem mi bądź

Starzenie się społeczeństwa oraz ograniczona oferta usług opiekuńczych świadczonych systemowo mobilizują nas do organizowania wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Usługi sąsiedzkie utrwalają więzi oparte na zaufaniu oraz przyczyniają się do odbudowy małych wspólnot i wzmacniania poczucia wspólnego losu.


Usługi opiekuńcze to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków usług społecznych. To dlatego powstają profesjonalne programy i projekty, które budują systemy wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub długotrwale chorych w ramach pomocy sąsiedzkiej. Zorganizowana opieka sąsiedzka to rozwiązanie w trzech newralgicznych obszarach: gospodarczym – sprawy urzędowe zakupy, rachunki; pielęgnacyjnym – sprzątanie, higiena; społecznym – spacer, rozrywka, rozmowa.

Polski model wsparcia niesamodzielnych osób starszych oparty jest głównie na rodzinie. Jednak opieka rodzinna jest często niewystarczająca i bywa niemożliwa z uwagi choćby na migracje jej członków. Dlatego warto rozbudowywać systemy opieki sąsiedzkiej wzorem innych krajów. Dobrych przykładów jest sporo. W Wielkiej Brytanii działa sieć Shared Lives, w której organizowana jest samopomocowa sąsiedzka i mieszkaniowa wspólnota. W Belgii działają „żywe laboratoria opieki”, małe sieci samopomocowe, do których należą wspólnoty sąsiedzkie. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje program „Neighbours who care” (z ang. – „Troskliwi sąsiedzi”), w ramach którego sąsiedzi pomagają w drobnych naprawach, transporcie, doradztwie i pośrednictwie w załatwianiu spraw, itd. Wolontariusze prowadzą ewidencję czasu pracy, zwracane są im środki za paliwo oraz oferowane zniżki w sklepach i punktach.

Korzyści z działania w ramach pomocy sąsiedzkiej trudno przecenić. To nie tylko droga do rozwiązania konkretnego problemu blisko nas, ale także sposób na dodatkowe źródło wynagrodzenia dla osób świadczących taką pomoc.

W województwie zachodniopomorskim informacji na temat organizowanych form pomocy sąsiedzkiej można
szukać w lokalnych centrach usług społecznych lub najbliższym ośrodku pomocy społecznej.

Zatrudnianie opiekunów sąsiedzkich jest również współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, np. projekt „Region Dobrego Wsparcia”.

Projekt „Region Dobrego Wsparcia” ma zwiększyć dostępność do środowiskowych usług opiekuńczych w województwie zachodniopomorskim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Jak wiemy w Polsce brakuje opiekunów osób zależnych i ten problem z każdym rokiem będzie narastał. Dlatego już teraz razem z partnerami społecznymi tworzymy specjalny system wsparcia dostosowany do potrzeb konkretnych osób i rodzin – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.