XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rehabilitacja lecznicza prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Z rehabilitacji leczniczej można skorzystać, gdy z powodu choroby lub urazu utracono zdolność do pracy i jest szansa by odzyskać ją po rehabilitacji.

Z rehabilitacji  prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) można skorzystać gdy spełnia się jeden z warunków:

  • jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi (np. z umowy o pracę);
  • pobierasz zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne;
  • pobierasz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

  • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę;
  • starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wniosek o rehabilitację leczniczą wystawia lekarz prowadzący leczenie. Może go złożyć również elektronicznie w trakcie wystawienia zwolnienia lekarskiego (e-ZLA).

Ważne: Takiego wniosku nie trzeba zanosić osobiście do oddziału ZUS.

Decyzje w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

  • po przeprowadzeniu badania na które musisz zabrać dokumentację medyczną;
  • na podstawie zgromadzonej dokumentacji leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz skierowanie.

Termin i miejsce rehabilitacji możesz uzgodnić z pracownikiem ZUS.

Czas oczekiwania na rehabilitację leczniczą trwa średnio 8 tygodni. Sama rehabilitacja w ośrodku trwa 24 dni, ale lekarz prowadzący wedle potrzeb może ją wydłużyć albo skrócić.

ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. Zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

Rehabilitacja może odbywać się:

  • w systemie stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń dotyczących narządu ruchu, narządu ruchu po wypadku, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu głosu, ośrodkowego układu nerwowego;
  • w systemie ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację w wyznaczonych godzinach w swoim miejscu zamieszkania) w przypadku schorzeń:  narządu ruchu, układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.

ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

W linku znajdziesz informacje gdzie znajdują się takie ośrodki:

https://www.zus.pl/documents/10182/167791/Wykaz_o%C5%9Brodk%C3%B3w0211/a995aa9c-3a44-235e-4274-6ad36bde45ad