XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W celu minimalizacji ryzyka zarażeniem COViD-19 (koronawirus),  poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS).

W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej (poza systemem), wymagane jest potwierdzenia zlecenia w Oddziale Wojewódzkim  NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego Oddziału  e- mailem (np. skan na adres e-mail: przedmioty@nfz-szczecin.pl  lub  koszalin@nfz-szczecin.pl) lub faxem na numer 91 425 10 85. Pacjent, osoba uprawniona, przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia, otrzyma od Oddziału NFZ (telefonicznie lub e-mailem) informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia.

Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL, daty urodzenia – bez wydruku papierowego.

Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. Ponadto, w przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep ortopedyczny zachowuje dokument potwierdzający dostawę).

źródło: http://www.nfz.gov.pl/