XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poradnie paliatywne i hospicja w województwie zachodniopomorskim

CZYM JEST OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA ?

Opieka paliatywna i hospicyjna jest często związana  z postępującą, często nieuleczalną chorobą, w jej ramach podejmuje się działania związane z leczeniem bólu  zapobiegające  cierpieniu i innym objawom somatycznym.
Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób m.in. lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapetów, psychologów.
Do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgoda na sprawowanie opieki paliatywnej lub hospicyjnej musi być wyrażona na piśmie przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna. W przypadku dzieci, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych, a w przypadku dziecka, które ukończyło 16 lat, także zgoda chorego dziecka.

Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane są w warunkach:

  • domowych – w hospicjum domowym
  • ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej
  • stacjonarnych – w oddziale medycyny paliatywnej oraz hospicjum stacjonarnym

Hospicjum domowe

Świadczenia w hospicjum domowym (wizyty domowe) obejmują:

  • leczenie farmakologiczne
  • leczenie objawów somatycznych i leczenie bólu
  • opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną
  • rehabilitację
  • bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe sprzętu medycznego i pomocniczego

W ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielanej w warunkach domowych, pacjent ma całodobowy dostęp do świadczeń udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu. Porady lekarskie odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, wizyty pielęgniarskie – nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Ostateczną decyzję o objęciu pacjenta dorosłego lub dziecka opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum.

  • Hospicjum domowe dla dzieci

Do hospicjum domowego przyjmowane są dzieci poniżej 18 roku życia w schyłkowym okresie choroby nieuleczalnej, nad którymi opiekę w domu sprawuje przynajmniej jeden stały opiekun.

Poradnia medycyny paliatywnej

Przeznaczona jest dla pacjentów chorujących na choroby nowotworowe, u których zakończono leczenie przyczynowe i którzy potrzebują leczenia przeciwbólowego oraz wsparcia. Pod opieką poradni medycyny paliatywnej znajdują się osoby, które są stabilne, mają możliwość udania się do poradni sami lub – ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się – wymagają porad lub wizyt w domu. Świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych obejmują: porady lekarskie, porady lekarsko-pielęgniarskie w domu chorego, porady psychologiczne; konsultacje lekarskie (także dla pacjenta, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego); wsparcie rodziny chorego. Porady obejmują: badanie pacjenta, ordynację leków (w tym leków przeciwbólowych), zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych, zlecanie i wykonywanie zabiegów leczniczych, zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych, kierowanie na konsultacje, kierowanie do szpitala, wydawanie orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta, niezbędnych w procesie leczenia. W ramach poradni udzielane są porady/ wizyty domowe nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Chorzy, którzy wymagają częstszych wizyt lub ciągłej opieki, powinni zostać skierowani do hospicjum domowego lub stacjonarnego.

Hospicjum stacjonarne

Opieka hospicjum stacjonarnego sprawowana jest w szczególności w chorobach, które nie rokują nadziei na wyleczenie. Do hospicjum kierowani są pacjenci na podstawie wskazań medycznych (szczególnie z chorobami nowotworowymi), w schyłkowym okresie życia. Decyzję o objęciu pacjenta opieką hospicyjną podejmuje lekarz hospicjum. Świadczenia w warunkach stacjonarnych udzielane są przy zachowaniu całodobowego dostępu do lekarza i pielęgniarki przez 7 dni w tygodniu. Świadczenia hospicjum stacjonarnego obejmują również opiekę wyręczającą: polega ona na przyjęciu do hospicjum lub do oddziału medycyny paliatywnej pacjenta na okres nie dłuższy niż 10 dni.

W hospicjum stacjonarnym pacjent ma zapewnione bezpłatnie: opiekę lekarską i pielęgniarską, leczenie farmakologiczne, leczenie bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych. Gwarantowana jest opieka psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną, rehabilitacja i niezbędne badania diagnostyczne, zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum lub oddziale medycyny paliatywnej, a także zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Poradnie medycyny paliatywnej

Gryfino, NZOZ „Dom” Hospicjum Domowe Dla Dorosłych, Leokadia Rydzewska, Chrobrego 52, 605 081 795
Koszalin, Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 94 340 36 96
Koszalin, Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, Orla 2, 94 346 00 18
Szczecin, Hospicjum Św. Jana Ewangelisty, Pokoju 77, 91 421 50 00
Szczecin, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Strzałowska 27, 91 434 15 64
Świnoujście, NZOZ Hospicjum Domowe Przystań Caritas, Dąbrowskiego 4, 509 586 986, 91 886 08 88

Hospicja Domowe

Białogard, Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńcze „Nadzieja”, Kisielice Duże 30, 600 299 482
Bielice, Anna Nowak „Help-Med”, Jana Pawła II 34, 91 577 06 72
Choszczno, Anna Nowak – „Help-Med”, Tuwima 10, 91 577 06 72
Darłowo, Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina, Wiejska 9, 606 600 250
Dębno, NZOZ Pielęgniarki Środowiskowej Anna Szymaniuk, Spacerowa 9, 782 690 581
Drawsko Pomorskie, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Chrobrego 4, 509 142 650, 91 392 65 31
Drawsko Pomorskie, Zakład Usług Medycznych „Puls-Med”, Złocieniecka 22g, 602 876 877, 94 363 23 34
Gryfice, ZOZ „Mil-Med”, Adam Majewski, Księdza Ruta 8/1, 91 384 68 50
Gryfino, NZOZ „Dom” Hospicjum Domowe dla Dorosłych, Chrobrego 52, 91 404 58 88
Kamień Pomorski, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Kopernika 26, 509 142 650, 91 392 65 31
Kołobrzeg, Centrum Medyczne Viomed Wioletta Krociak, Kupiecka 5a-5b, 502 781 721
Kołobrzeg, Stowarzyszenie „Victoria” dla osób z chorobą nowotworową, Radomska 10A, 94 713 62 39 wew. 239, 91 715 23 00
Koszalin, „Promyk” Usługi Pielęgniarskie Violetta Manarczyk, Głowackiego 7, 531 597 891
Koszalin, Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 94 340 36 96
Łobez, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Niepodległości 66 b, 509 142 650, 91 392 65 31
Nowogard, SP Szpital Rejonowy, Wojska Polskiego 7, 91 392 15 59
Nowogard, Zakład Domowej Opieki Długoterminowej, Kościuszki 36, 91 392 65 31, 509 142 650
Police, „Polvita” Sp. z o.o., Siedlecka 2a, 91 317 88 08, 601 562 696
Stargard, Anna Nowak – „Help-Med”, Jana Lechonia 10A, 600 249 257
Szczecin, Hospicjum Św. Jana Ewangelisty, Pokoju 77, 91 421 50 00
Szczecin, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Powstańców Wlkp. 66/68, 91 486 93 30, 606 240 242
Szczecinek, „Aga” Usługi Pielęgniarsko-Opiekuńcze Agnieszka Bogumił, Klasztorna 11, 508 803 746
Świdwin, „Lukmed”, Sp. z o.o., Drawska 38, 94 36 535 49
Świnoujście, NZOZ Hospicjum Domowe Przystań Caritas, Sosnowa 5a, 509 586 986, 91 886 08 88
Wałcz, NZOZ Almedur, Zdobywców Wału Pomorskiego 52, 605 835 874

Hospicja Domowe dla Dzieci

Koszalin, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Kościuszki 5, 94 342 35 98
Szczecin, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Powstańców Wlkp. 66/68, 91 486 93 30, 606 240 242

Oddziały Medycyny Paliatywnej/Hospicja Stacjonarne

Darłowo, Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina, Wiejska 9, 606 600 250, 94 716 43 45
Gryfino, Szpital Powiatowy Sp. z o.o., Oddział Medycyny Paliatywnej, Armii Krajowej 8, 91 415 25 13, 91 416 41 00
Kołobrzeg, Stowarzyszenie „Victoria” dla osób z chorobą nowotworową, ul. Radomska 10A, 91 715 23 00
Koszalin, Hospicyjny ZOZ, Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 94 340 36 96
Szczecin, Hospicjum Św. Jana Ewangelisty, Pokoju 77, 91 421 50 00
Szczecinek, Hospicjum Im. Św. Franciszka z Asyżu, Bukowa 85A, 94 712 79 00

źródło: www.nfz-szczecin.pl