XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARKING 3 GWIAZDKI

Na parkingu przy obiekcie jest przynajmniej 2 miejsca parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.
Na parkingu przy obiekcie miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnością są oznakowane kopertą, posiadają tabliczkę lub inne oznakowanie jednoznacznie określające charakter miejsca parkingowego.
Szerokość stanowiska powinna wynosić co najmniej 3,6 m, a długość minimum 5 m.