XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Orientacja przestrzenna – zwiększenie mobilności osób z dysfunkcją wzroku

Bardzo ważną umiejętnością  osób z niepełnosprawnością wzroku jest samodzielne poruszanie się w przestrzeniach publicznych. Jest  to pierwszy krok w stronę niezależnego i bezpiecznego życia. W tym celu osoba mająca problemy w samodzielnym poruszaniu się powinna przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu instruktażu orientacji przestrzennej.

Orientacja przestrzenna jest procesem, w wyniku którego człowiek uzyskuje i posiada świadomość położenia własnego ciała. Jest to zdolność do poruszania się w otoczeniu zamkniętym i otwartym,  z uwzględnieniem wszelkich sygnałów, które z niego płyną przy jednoczesnym reagowaniu i umiejętnym wykorzystaniu ich.  W kształtowaniu orientacji przestrzennej największą rolę odgrywają:

  • zmysł wzroku,
  • zmysł dotyku,
  • zmysł słuchu,
  • zmysł równowagi,
  • propriocepcja (czucie głębokie).

Osoby niewidome poruszają się z przewodnikiem lub samodzielnie. Znajomość różnorodnych technik samodzielnego poruszania się  pomaga zarówno w prostych czynnościach codziennych, jak bezpieczne poruszanie się po własnym mieszkaniu oraz w samodzielnym pokonywaniu tras o różnym poziomie trudności.

Skuteczna nauka orientacji polega na opanowaniu technik ochronnych, technik z wykorzystaniem białej laski, a także pomocy elektronicznych, jak np. GPS. Umiejętności te pozwalają osobom z uszkodzonym wzrokiem funkcjonować prawie niezależnie.

W trakcie zajęć z orientacji jego uczestnik poznaje techniki poruszania się z przewodnikiem, poruszania się z białą laską, sposobów chodzenia.  Na  początku szkolenia  trzeba poznać najbliższą okolicę miejsca zamieszkania. Kolejnymi na liście są miejsca dalsze oraz korzystanie z publicznych środków komunikacji.

Umiejętność samodzielnego poruszania się przy opanowaniu technik używania białej laski daje dużą niezależność od osób trzecich. Ponadto, dodaje Nam pewności siebie, niwelując przy tym możliwy stres. Jesteśmy niezależni, samodzielni i mobilni. Opanowanie szczegółowych technik chodzenia oraz wypracowanie właściwego tempa zapewnia Nam bezpieczeństwo.

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać w terenowych oddziałach Polskiego Związku Niewidomych – tu link – http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203789;jsessionid=97A0A2E59B4A1A40F4898249E58D7289 oraz w Fundacji Szansa dla Niewidomych – tu link – http://www.szansadlaniewidomych.org/index.php/tyflopunkty-2/