XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Organizacje pozarządowe w województwie zachodniopomorskim

Lista organizacji

Jeżeli potrzebujemy wsparcia oferowanego przez organizacje pozarządowe m.in.: stowarzyszenia, fundacje działające w interesującym Nas obszarze, poniżej link do bazy.

https://spis.ngo.pl/?search=zachodniopomorskie

W linku założonych jest 128 000 profili organizacji działających w Polsce. Możemy również wpisać z  okna wyszukiwarki poza województwem np. nazwę organizacji pozarządowej, numer KRS, czy miasto/powiat jej działań.

Po kliknięciu szukaj, poniżej pojawi się lista organizacji.

Należy kliknąć w nazwę organizacji z listy, a udostępniona zostanie informacja dotycząca jej działania z dokładnymi danymi adresowymi.