XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Organizacje działające na rzecz seniorów w województwie zachodniopomorskim

Organizacje działające na rzecz seniorów w województwie zachodniopomorskim

Seniorzy na Pomorzu Zachodnim

Aż 23% mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zamieszkuje Szczecin, a  6,3% Koszalin, co stanowi łącznie prawie 30% wszystkich mieszkańców regionu. Ogółem w miastach Pomorza Zachodniego żyje blisko 70% osób z nich. W 2010 roku liczba mieszkańców województwa, którzy ukończyli 60. rok życia w wynosiła 320 821 osób, co stanowiło 18,6% ogółu ludności regionu. W okresie tym wśród seniorów 40,7% stanowili mężczyźni, a 59,3% kobiety. Dysproporcja struktury płci w tej grupie wiekowej  wynika z faktu, że średnia długość życia obywateli Polski wynosiła w tamtym okresie dla mężczyzn 72,1 lat, a dla kobiet – 80,6 lat. W stosunku do 2000 r., przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn wzrosło o 2,4 lata, zaś kobiet o 2,6 lat. Szczęśliwie liczby te wciąż wzrastają i według prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 r. przeciętne trwanie życia wzrośnie o około 8 lat dla mężczyzn i około 3 lata dla kobiet.

Według prognoz GUS w 2035 roku liczba osób w wieku emerytalnym w województwie zachodniopomorskim wyniesie 423,3 tys., co stanowić będzie 26,7% ogółu mieszkańców.

Trend starzenia się społeczeństwa jest charakterystyczny dla całej Polski i już wcześniej pojawił się w krajach Europy Zachodniej. Przyczynił się on do wielu zmian na poziomie polityki krajowej, jak chociażby wprowadzenia programu Rodzina 500+, ale też nieustająco implikuje zmiany  gospodarcze i społeczne. Należy do nich chociażby rozwój tzw. srebrnej ekonomii, czyli tworzenie i rozszerzanie oferty produktów i usług dla osób w wieku emerytalnym. Do usług takich zaliczyć można usługi opiekuńczo-gospodarcze oraz pielęgnacyjne, usługi w zakresie badań i ochrony zdrowia,  sprzątanie,  zakupy, gotowanie i dostarczanie posiłków do domów, pranie, oferty turystyczno-rekreacyjne dla osób starszych – np. organizowanie wycieczek dla seniorów, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych integrujących pokolenia.

Rady Seniorów

Od 2013 r. w Polsce działają Rady Seniorów. Mogą one powstawać zarówno na poziomie gminy jak i województwa.  Rady są organami opiniotwórczo-doradczymi dla włodarzy regionów, miast i gmin, a ich głównym celem jest wspieranie ich w obszarze spraw dotyczących osób starszych oraz polityki senioralnej. Obszarami aktywności Rad Seniorów są: integracja i wspieranie środowiska osób starszych i reprezentowanie ich na zewnątrz, wspieranie aktywności seniorów, promocja ich zdrowia, zapobieganie i przełamywanie marginalizacji osób starszych oraz zapewnienie im dostępu do edukacji, kultury i rekreacji. Powyższe działania Rady Seniorów realizują poprzez współpracę z danym samorządem przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach seniorów, współpracę z organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących problemów osób starszych, konsultowanie i ustalanie priorytetów w kierunkach polityk i zadań realizowanych na rzecz seniorów,  budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, monitorowanie potrzeb seniorów zamieszkałych na terenie gminy i upowszechnianie informacji o podejmowanych na jej terenie działaniach na rzecz osób starszych.

W 2015 r.  w związku z realizacją Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Region dla Rodziny” Regionalną Radę Seniorów w województwie zachodniopomorskim powołał Marszałek Województwa, Olgierd Geblewicz. W 2017 r. Miejską Radę Seniorów powołał natomiast Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek.

Kontakt z Miejską Radą Seniorów w Szczecinie:

rada.seniorow@miasto.szczecin.pl, Dr inż. Marek Molewicz – tel.: 508 855 458

Jak ustanowić radę seniorów w swojej gminie, jeśli jeszcze jej nie ma? Ustawa o samorządzie gminnym daje prawo inicjowania procesu powstawania Rady dwóm stronom: organowi stanowiącemu tj. Radzie Gminy bądź Radzie Miasta lub tzw. zainteresowanym środowiskom, które mogą złożyć wniosek o utworzenie takiej Rady. Pod pojęciem zainteresowanych środowisk należy rozumieć samych seniorów lub organizacje pozarządowe działające na  ich rzecz seniorów na terenie danej gminy lub miasta.

Organizacje działające na rzecz seniorów na Pomorzu Zachodnim

Idea Rad Seniorów zakłada ich współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jakie organizacje pozarządowe funkcjonują na rzecz seniorów w województwie zachodniopomorskim?

Fakt, że prawie ¼ mieszkańców naszego regionu mieszka w Szczecinie sprawia, że właśnie tu jest najwięcej organizacji działających na rzecz seniorów. Jedną z najprężniejszych jest Akademia Seniora obecnie mieszcząca się w budynku Kuriera Szczecińskiego przy Placu Hołdu Pruskiego 8. W ofercie Akademii znajdują się m.in. takie zajęcia jak:

 • Kurs obsługi komputera (każdy etap osobno)
 • Koło komputerowe 
 • Cyfrowa obróbka zdjęć 
 • Obsługa telefonu komórkowego / komputera (indywidualnie)
 • Obsługa cyfrowego aparatu fotograficznego (indywidualnie)
 • Obsługa programu MS Word / MS Excel 
 • Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski ł
 • Kurs fotograficzny (z plenerem)
 • Warsztaty psychologiczne 
 • Warsztaty treningu pamięci 
 • Gimnastyka 

Warsztaty plastyczne Dekupaż  (źródło: Aktywni 50 plus – Akademia Seniora – Cennik Akademii Seniora (akademia-seniora.pl, https://www.akademia-seniora.pl/w-akademii-seniora/cennik-akademii-seniora)

Dużo aktualnych informacji o tym, co się dzieje w Szczecinie odnośnie seniorów, w tym informacje o dostępnych bezpłatnych wydarzeniach, w których mogą oni uczestniczyć, jak np. spacery po lesie lub po mieście z przewodnikiem znaleźć można w Szczecińskim Centrum Seniora przy ul. Bolesława Śmiałego 16/U2 w 70-351 Szczecinie, tel. + 48 91 312 67 59, tel. kom. +48 882 507 368, e-mail: centrum@seniorszczecin.pl, www.seniorszczecin.pl, Facebook: /centrumsenioraszczecin
Centrum czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00.

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Organizacjami, które działają na terenie całego województwa zachodniopomorskiego i prowadzą atrakcyjne edukacyjne zajęcia dla seniorów są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Swoją ofertę kierują one do osób po 60. roku życia, emerytów i rencistów, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej chcą nadal zdobywać nową wiedzę i umiejętności. W samym Szczecinie jest kilka rodzajów możliwości uczenia się w tej formule prowadzonych przez organizacje pozarządowe, takich jak:

 1. Ekonomiczna Akademia Seniora podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych przy Mickiewicza 66, ul. Mickiewicza 64 pok. 3, 71-101 Szczecin, tel. (+48) 91 444 1808
  e-mail: stowarzyszenie.mickiewicza@usz.edu.pl, www.stowarzyszenie.wneiz.pl/akademiaseniora;
 2. Humanistyczna Akademia Seniora – Uniwersytet Trzeciego Wieku, podmiot prowadzący: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, lub ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin, tel. 91 422 04 22, 91 424 14 94, e-mail: cos@wshtwp.pl,  www.wshtwp.pl/utw-2/utw-oferta-edukacyjna;
 3. Medyczny Uniwersytet Seniora, podmiot prowadzący: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, tel. (91) 4800976, e- mail: magdalena.kaminska@pum.edu.pl,  www.pum.edu.pl/studia/mus;
 4. Morski Uniwersytet Seniora, podmiot prowadzący: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Szczerbcowa 4 s.5, tel.91 480 93 48, e-mail: g.wojtczyk@am.szczecin.pl;
 5. Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora, podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Absolwentów, Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „RAZEM” w Szczecinie, ul. Krakowska 71-79 Szczecin, e-mail: shus@whus.pl,  www.shus.whus.pl;
 6. Trzeci Wiek Technologicznie, podmiot prowadzący: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin, tel91 449 43 95, e-mail: biuro_promocji@zut.edu.pl, www.utw.zut.edu.pl;
 7. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie, podmiot prowadzący: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie, al. Papieża Jana Pawła II 17/3, tel. 91 812 39 75, e-mail: sutwszczecin@op.pl,  www.sutw.szczecin.pl;
 8. Uniwersytet Trzeciego Wieku – Szczecin Prawobrzeże, podmiot prowadzący: Fundacja Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”, ul. Seledynowa 91 a, 70-781 Szczecin, tel. 91 463 17 44, biuro@prawobrzeze.org.pl,  www.prawobrzeze.org.pl;
 9. Wiek Astronomii, podmiot prowadzący: Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Szczecinie, al. Piastów 48, 70-311 Szczecin, e-mail:ptma@ptma.szczecin.pl,  www.ptma.szczecin.pl.

Poniżej przedstawiamy Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonujące na terenie województwa zachodniopomorskiego:

 1. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Leśna 1, 74- 320 Barlinek, tel. 668355554
 2. Białoborski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Tamka 3, 78-425 Biały Bór, tel. (94) 3739 466
 3. Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Szpitalna 1 78-449 Borne Sulinowo, tel. 668 564 915,
 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku „PIĘKNE ŻYCIE” Stowarzyszenie Miłośników Dębna, ul. A. Mickiewicz 32,  74-400 Dębno, tel. (95) 760 21 97,
 5. Doberski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Rynek 1, 72-210 Dobra, tel. 091 39 14 528,
 6. Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, ul. Szpitalna 2, 73-220 Drawno, tel. (95)-768-21-63,
 7. Stowarzyszenie „Złoty Wiek”  Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Ośrodku Kultury, ul. Dworcowa 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 341 38 96,
 8. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dziwnowie przy Stowarzyszeniu na Rzecz Kultury i Edukacji, ul. Reymonta 8, 72-420 Dziwnów, tel. (91) 381 50 74,
 9. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie, ul. Zwycięstwa 12, 72-410 Golczewo, tel. 668 357 671,
 10. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goleniowie, ul. J. Słowackiego 1, p. 24, 72-100 Goleniów, tel. 691 760 572,
 11. Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul Sprzymierzonych 1 74-100 Gryfino, adres do korespondencji: Urząd Pocztowy Gryfino 3, ul. 11 Listopada 8, 74-101, Gryfino Skrytka pocztowa Nr 56, tel. 531 263 974,
 12. UTW w Kamieniu Pomorskim, ul. Wolińska 9, 72-400 Kamień Pomorski, adres do korespondencji: ul. Szczecińska 14/2, 72-400 Kamień Pomorski, tel.  505 855 646,
 13. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15A,  78-100 Kołobrzeg, tel. 94 716 56 57,
 14. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Politechnice Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2 (pokój 22A, parter), 75-453 Koszalin, tel. 094 347 86 73,
 15. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin, tel. 94  342 67 66  w.24,
 16. Myśliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. I Maja 19, 74-300 Myślibórz, tel. 601 222 422,
 17. Nowogardzki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Plac Wolności 8 72-200 Nowogard, tel. 661 627 806,
 18. Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Siedlecka 1a, 72-010 Police, tel. tel.(91) 317 91 21,
 19. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, (91) 570 11 03,
 20. Stowarzyszenie Rewalski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Słowackiego 1, 72-344 Rewal, tel. 509 230 026,
 21. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie, ul. Piłsudskiego 105, 73 – 110 Stargard, tel. (91) 563 71 05,
 22. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinku, Pl. Wolności 6/1, 78-400 Szczecinek, tel. 600 046 801,
 23. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Zamek w Świdwinie, ul. Niedziałkowskiego 17, 78-300 Świdwin, tel. 94 365 22 77,
 24. Stowarzyszenie Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wałeckim Centrum Kultury, Plac Zesłańców Sybiru 3, 78-600 Wałcz, tel. 673 819 553,
 25. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu, ul. Wolności 6, 78-520 Złocieniec, tel. 503 091 703

Lokalne grupy działania i inne organizacje działające na rzecz zachodniopomorskich seniorów

Organizacjami, które podejmują różne działania na rzecz seniorów na terenie województwa zachodniopomorskiego są m.in. lokalne grupy działania. Poniżej przedstawiamy ich listę:

 1. Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek
 2. Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin
 3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, 28 Lutego 16/,3, 78-400 Szczecinek
 4. Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów wiejskich, Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino
 5. Stowarzyszenie Lokalnej Grupy działania „Siła w Grupie”, IV Dywizji WP 58, 78-120 Gościno
 6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
  Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec
 7. Lokalna Grupa działania „GRYFLANDIA”, Koszarowa 4, 72-300 Gryfice
 8. Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego”, Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin
 9. Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
  Słowackiego 1, 72-100 Goleniów
 10. Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul.Śląska 9, 73-110 Stargard
 11. Centrum Inicjatyw Wiejskich, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez
 12. Lokalna Grupa działania „Partnerstwo w Rozwoju”, ul. Zamkowa 21, 72-510 Wolin

Inne organizacje realizujące projekty na rzecz seniorów na Pomorzu Zachodnim