XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych w województwie zachodniopomorskim

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie miasta Szczecin

 1. Polski Związek Głuchych, 70-481 Szczecin, al. Wojska Polskiego 91/93, tel. 91 423-26-75, fax: 91 422-82-86, e-mail: biuro@pzg.szczecin.pl, www.pzg.szczecin.pl,
 2. Polski Związek Niewidomych, 70-423 Szczecin, ul. Piłsudskiego 37, tel. 91 433-83-38, e-mail: pznoz@tlen.pl, www.pznoz.pl,
 3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 70-415 Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 42, tel. 91 433-51-50, e-mail: biuro.pzeriiszczecin@gmail.com, www.pzerii.szczecin.pl,
 4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, 71-246  Szczecin, ul. Dworcowa 19, tel. 91/ 434 80 94 , 781 13 15 13, e-mail: szczecin@ptsr.org.pl, www.ptsr.szczecin.pl,
 5. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 70-450  Szczecin, ul. Wielkopolska 32/1, tel. 91 433-42-11, email: twkszczecin@gmail.com, http://www.twk.szczecin.pl,
 6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 71-771 Szczecin, ul. Rostocka 125, tel. 91 42-68-197, 91 42-68-198, 91 42-69-268, e-mail: biuro@psouuszczecin.org.pl, www.psouuszczecin.org.pl,
 7. Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 71-601 Szczecin, ul. Montwiłła 2, tel.: 91 488-56-02, www.kta.szczecin.pl,
 8. Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, 70-478 Szczecin , al. Wojska Polskiego 69, tel.: 91 48-94-251, e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl, www.miesnie.szczecin.pl,
 9. Klub Sportowy Inwalidów „START” 71-344 Szczecin, ul. Litewska 20, tel. 91 43-158-35, e-mail: start-szczecin@post.pl,  www.start.szczecin.pl,
 10. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA 70-340 Szczecin, al. Boh.Warszawy 27b, tel. 91 484-30-72, e-mail: tecza@tecza.org.plwww.tecza.org.pl,
 11. Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków, 70-262   Szczecin, ul. Arkońska 17-18, tel.: 91 488 96 51 – dyżur w poniedziałki i środy 15:00 – 18:00,
 12. Stowarzyszenie Amazonek  „AGATA”, 70-441 Szczecin, ul. Kopernika 7, tel: 91 488-18-68, e-mail: agata_szczecin@op.pl, www.amazonki.szczecin.pl,
 13. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona, ul. Kaszubska 30, 70-431 Szczecin, Dyżury członków Stowarzyszenia: poniedziałek 14.00 – 16.00, tel. 607 886 861 lub 91 487 18 94, e-mail: parkinsonstowarzyszenie@o2.pl, www.parkinsonszczecin.republika.pl,
 14. Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakię i inne Zespoły Złego Wchłaniania Oddział w Szczecinie, I Klinika Pediatryczna PAM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
 15. Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych ul. Przyszłości 21, 70-893 Szczecin, tel: 91 46-22-072, 91 46-22-090, e-mail: stowarz@op.pl
 16. Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Grodzki, ul. 5 Lipca 66B, 70-421 Szczecin, tel. 91 484 76 46,
 17. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA, ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin, tel. 91 46-22-230, e-mail: stowrodzina@poczta.onet.plwww.stowarzyszenierodzina.blogspot.com,
 18. Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin, tel. 91 44-89-398, e-mail: zlotywiek.szczecin@op.pl, www.godnastarosc.com.pl,
 19. Stowarzyszenie Rodziców i Dzieci Chorych na Białaczkę i inne Choroby Rozrostowe Krwi, ul. J. Bojki 32/1, 71-305 Szczecin, tel: 91 48-77-502,
 20. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski, ul. Łucznicza 64, 71-472 Szczecin, tel. kont.: 91 423-77-03, kom. 509 44 70 63, e-mail:  zachodniopomorskie@far.org.pl, Fundacja obejmuje swoją pomocą osoby niepełnosprawne ruchowo z uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na wózkach oraz dzieci z uszkodzonym rdzeniem kręgowym,
 21. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Osób Bez Krtani, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, (dyżury w każdy czwartek w godz. 10-13), e-mail: bezkrtani@wp.pl,
 22. Fundacja Promocja Zdrowia, al. Bohaterów Warszawy 27, 70-340 Szczecin (SIEDZIBA GŁÓWNA) ul. Anieli Krzywoń 10, 70-820 Szczecin (PLACÓWKA W DĄBIU), tel.: 91 831 48 00; Ośrodek w Dąbiu: 91 831 5969, e-mail: fund.prom.zdrowia@wp.pl, Ośrodek w Dąbiu: promocjazdrowiadabie@gmail.com, www.fundacjapromocjazdrowia.pl,
 23. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji „Koniczynka” – terapia specjalistyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością : słuchu, wzroku, neurologiczną, zaburzeniami całościowymi i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 24. Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom, ul. Tkacka 55, 70-556 Szczecin, tel./fax 91 46 13 205, kom. 502 337 808, email: osrodek@autyzmrazem.pl, www.autyzmrazem.pl,
 25. Fundacja Corecta Rehabilitacja i Terapia Dziecięca, ul. Niedziałkowskiego 26A/1 w Szczecinie, tel. 506 606 614, e-mail: rehabilitacja@corecta.pl, www.corecta.pl
 26. Fundacja Razem Raźniej, ul. Sąsiedzka 24, 70-736  Szczecin, tel.: 512 080 550.
 27. Fundacja “Pod Sukniami”, ul. Piastów 4, 70-325  Szczecin, tel.: 91 48 43 814, e-mail: romekpodsukniami@wp.pl, www.podsukniami.art.pl,
 28. Fundacja Mam Marzenie, tel.: 515 199 626, www.mammarzenie.org/szczecin,
 29. Fundacja na rzecz Oświaty i Integracji “Równajmy Szanse”, ul. Seledynowa 50, 70 -781  Szczecin, tel.: 601 775 106, e-mail: fundacja@rownajmyszanse.pl, www.rownajmyszanse.pl,
 30. Fundacja Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Marzenie, ul. Konopnickiej 20c, 71-151  Szczecin, tel.:604 559 851, 606 631 828, e-mail: smylar@wp.pl, www.fundacja-marzenie.com.pl,
 31. Fundacja Na Rzecz Wspierania Szkół i Przedszkoli, ul. Tadeusza Szeligowskiego  23, 71-051  Szczecin, tel: 604 52 10 10, e-mail: kontakt@fundacjawsipi.pl, www.fundacjawsipi.pl,
 32. Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych „Hussar”, ul. Rydla 49 , 70-783  Szczecin, tel.: 517 392 265, e-mail: fundacja.hussar@gmail.com, www.hussar.szczecin.pl,
 33. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie, ul. Montwiłła 2, 71-601  Szczecin tel.: 91 433 64 45, fax: 91 488 56 02, e-mail: ktaszczecin@kta.szczecin.pl, www.kta.szczecin.pl
 34. Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO, ul. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415  Szczecin, adres do korespondencji: ul. Chodkiewicza 1, 70-344  Szczecin, tel. 0667 309-712, e-mail: szczecin@polilko.pl, www.polilko.pl,
 35. Stowarzyszenie “Villa Artis”  Przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 115, 70-483  Szczecin, tel. 517 055 149, fax: 91 423 26 57, www.villaartis.pl,
 36. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Prawobrzeże- Szczecin” ul. Letniskowa 1, 70-763  Szczecin, tel.: 91 461 15 71, fax: 91 461 15 71, e-mail: zss1@interia.pl, www.zss9.fr.pl,
 37. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Iskierka”, ul. Św. Mikołaja 9/1, 71-799  Szczecin, tel.: 514 552 434, e-mail: kontakt@iskierka.org.pl, www.iskierka.org.pl,
 38. Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział w Szczecinie, ul. Papieża Jana Pawła II 42, 70-413  Szczecin, tel.: 507 481 495, 91 813 62 88, e-mail: poczta@rakpluca.szczecin.pl, www.rakpluca.szczecin.pl,
 39. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie ul. Jarowita 2, 70-501  Szczecin, Tel. :91 434 51 28, e-mail: zarzad@tpd.szczecin.plwww.tpd.szczecin.pl,
 40. Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, http://www.zhdd.szczecin.pl, tel. 91 486 93 30.

Wybrane organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie woj. zachodniopomorskiego (poza Szczecinem)

 1. Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych Promyk, www.spoldzielniapromyk.pl,  Goszków 12a,  74-505 Mieszkowice, 91 414 09 60
 2. Bądź Bliżej Nas. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, 74-520 Cedynia, pl. Wolności 8,
 3. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy”, Chojna, ul. Orląt 10,
 4. Most. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Nowe Czarnowo 66
 5. Pomocna Dłoń. Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Myślibórz, ul. Kamienna 20
 6. Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej I Zawodowej Osób Niepełnosprawnych I Bezrobotnych Kolorowy Świat, Koszalin, ul. Marsz. Piłsudskiego 60 lok. 5
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „BĄDŹMY RAZEM”, Koszalin, ul. Rzeczna 5,
 8. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin I Przyjaciół „PRZYSTAŃ”, Koszalin, ul. Władysława Andersa 24,  502 678 096
 9. Stowarzyszenie Carpe-Diem Dom Opieki Terapeutycznej w Żabinie Dla Osób Niepełnosprawnych, Żabin 18, tel.  94 361 88 12,
 10. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane, ul. Morska 9f, https://oddzialy.ptsr.org.pl/koszalin, e-mail:koszalin@ptsr.org.pl, tel. 514 19 12 03
 11. Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Oraz Wspierania Osób Starszych I Niepełnosprawnych „POKOLENIE POKOLENIOM”, Gryfino, Łużycka 155 lok. 8
 12. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS”, Police, ul. Kresowa 5 lok. 1/12
 13. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KLUCZ DO SERC” w Policach, Police, ul. Piaskowa 99A lok. 3,
 14. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST” Koło Nr 1 w Gryfinie, Gryfino, Armii Krajowej 82, tel. 606 211 665,
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PARASOL”, Lubieszewo 7,
 16. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „UŚMIECH RADOŚCI”, Łobez, ul. Boczna 24B,
 17. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami, Sielsko 41, tel.  796 329 140,
 18. Stowarzyszenie Obrony Praw Pacjenta I Osób Niepełnosprawnych na Województwo Zachodniopomorskie, Pomorskie I Lubuskie z Siedzibą w Drawsku Pomorskim, Drawsko Pomorskie, ul. Sikorskiego,
 19. Stowarzyszenie Osób Działających na Rzecz Usprawnienia Chorych na Stwardnienie Rozsiane I Osób Niepełnosprawnych „NA POMOC”, Borne Sulinowo, ul. Szpitalna 5,
 20. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „IKAR”, Koszalin, Władysława Andersa 6, tel.: 606-233-208, e-mail: info@ikar.koszalin.pl,
 21. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OTWÓRZMY SERCA”, Czaplinek, ul. Wałecka 49
 22. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych I Ich Przyjaciół „SILNI RAZEM”, Ryszewo 27,
 23. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół, Darłowo, 
  ul. Wieniawskiego 8
  ,  tel. 94 314 66 48
 24. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „POMOST”, Stargard, ul. Kochanowskiego 4 lok. 1,
 25. Stowarzyszenie Wspierania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 28, tel.  94 351 52 30,
 26. Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny w Darłowie przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół na Terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie, 76-150 Darłowo, ul. Wieniawskiego 8, tel./fax 94 314 66 48, e-mail: dziecidort@poczta.onet.pl