XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
osoba trzyma przyrząd do ćwiczeń fizjoterapeutycznych

Nowe uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów medycznych

Z dniem 23 października 2019 r. weszły w życie przepisy które rozszerzyły uprawnienia fizjoterapeutów w zakresie zlecania wyrobów medycznych.

Dzięki temu wykaz wyrobów medycznych możliwych do zlecania przez fizjoterapeutów został rozszerzony.

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii uzyskał uprawnienia do wystawiania zleceń m.in. na wyroby medyczne takie jak: protezy podudzia/uda/ramienia/przedramienia, wymianę leja w protezie, ortezy ręki/przedramienia/uda/goleni/stopy/obręczy biodrowej, pas i kosz biodrowy, gorsety, obuwie medyczne, protezy piersi, peruki, wózki inwalidzkie.

Fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra fizjoterapii z prawem do samodzielnego udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych uzyskał uprawnienia do wystawiania zleceń m.in. na wyroby medyczne takie jak: ortezy, gorsety i pasy stabilizująco-unieruchamiające, kołnierze sztywne i półsztywne, rękawy i nogawice uciskowe.

Ważne

Fizjoterapeuta ma prawo wystawić zlecenie na wyroby medyczne z uwzględnieniem refundacji w każdym miejscu, w którym świadczenie zdrowotne zostało udzielone, w tym również w gabinecie prywatnym.

Zlecenie na wyroby medyczne wymaga potwierdzenia przez  wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przepisy rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (tu link) wskazują kryteria przyznawania tj. np. wózek inwalidzki ręczny jest przyznawany w sytuacji trwałego ograniczenia samodzielnego chodzenia, a wózek inwalidzki specjalny (elektryczny, ze stabilizacją pleców i głowy, z funkcją pionizacji) może otrzymać wyłącznie pacjent przy porażeniach i niedowładach trzy lub czterokończynowych bądź przy porażeniach dwukończynowych jednostronnych lub skrzyżowanych z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wózek inwalidzki ze stopów lekkich, składany.

Trzeba pamiętać, że wyrób medyczny ma określony okres użytkowania, po którym przysługuje dopiero nowy – po upływie tego czasu zrealizować można zlecenie w wojewódzkim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ważne

Na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaopatrzeniu w wyroby medyczne bez uwzględnienia okresów użytkowania mogą się ubiegać:

– osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

– osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.