XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Film 1. Komunikacja z podopiecznym i jego rodziną oraz wsparcie emocjonalne w chorobie