XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
na zdjęciu wózek inwalidzki

Jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem prawnie  potwierdzającym status osoby z niepełnosprawnością, dzięki któremu osoba ta może korzystać z różnych świadczeń, ulg lub przywilejów.

Kwestie ubiegania się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności reguluje ustawa z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obecnie można otrzymać orzeczenie, które określi stopień niepełnosprawności w podziale na:

 • lekką niepełnosprawność
 • umiarkowaną niepełnosprawność
 • znaczną niepełnosprawność

Osobami upoważnionymi do składania wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności są:

 • bezpośrednio osoba z niepełnosprawnością, jeśli ukończyła 18 rok życia,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator osoby z niepełnosprawnością, która ma mniej niż 18 lat albo jest ubezwłasnowolniona,
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej – jeśli zgodzi się na to osoba z niepełnosprawnością, jej rodzic, opiekun prawny albo kurator.

Celem uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim (opisującym stan zdrowia, rozpoznanie choroby) i dokumentami leczenia/choroby.

We wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności podaje się  dane osoby, której wniosek dotyczy, a także osoby będącej jej przedstawicielem ustawowym, jeśli takowego posiada.

Należy też określić sytuację społeczną i zawodową osoby zainteresowanej, w tym podać jej stan cywilny, sytuację rodzinną, podać źródła dochodu.

Należy też określić zdolność do samodzielnego funkcjonowania tej osoby  oraz wykonywania czynności samoobsługowych, poruszania się i prowadzenia gospodarstwa domowego. Jeśli osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia korzysta ze sprzętu rehabilitacyjnego to również należy go wskazać.

Należy pamiętać, że zaświadczenie lekarskie zawierając opis stanu zdrowia powinno być wydane nie wcześniej, niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku. Zaświadczenie wydaje lekarz pod którego opieką znajduje się osoba zainteresowana (lekarz pierwszego kontaktu).

Po złożeniu wniosku czekamy na informację o terminie posiedzenia komisji lekarskiej. Gdy lekarz wpisze w zaświadczeniu lekarskim brak możliwości osobistego stawiennictwa posiedzenie komisji odbędzie się bez udziału osoby chorującej. Od posiedzenia komisji do wydania przez nią decyzji czeka się 14 dni, a decyzja przychodzi pocztą pod wskazany adres.

Wykaz miejskich i powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w województwie zachodniopomorskim:

 1. Białogard, 78 – 200, Plac Wolności 1 tel. 094-312-88-88 wew. 24 094-312-88-88
 2. Choszczno, 73 – 200, ul. Chrobrego 27 a tel.  095-765-78-40
 3. Drawsko Pomorskie, 78 – 500, ul. Chrobrego 4 tel.  791-980-889
 4. Goleniów, 72 – 100, ul. Niepodległości 1 tel.  091-418-36-08
 5. Gryfice + Kamień Pomorski, 72 – 300, ul. Koszarowa 4, tel.  091-85-259-04
 6. Gryfino, 74 – 100, ul. Łużycka tel.  91 091-416-20-17 wew. 117
 7. Kołobrzeg, 78 – 100, ul. Grottgera 11  tel. 094-35-480-62 094-35-480-66 Agnieszka Domańska
 8. Miasto Koszalin, 75 – 414, al. Monte Cassino 13 tel. 094-348-39-54 /55 lub 56 094-348-39-55
 9. Myślibórz, 74 – 300, ul. Północna 15 tel. 095-747-90-69
 10. Police, 72 – 010, ul. Tanowska 8 tel. 091-43-28-151
 11. Pyrzyce, 74 – 200, ul. Lipiańska 4 tel. 091-88-11-319
 12. Sławno, 76 – 100, ul. Sempołowskiej 2 a tel. 059-810-64-17
 13. Stargard + Łobez, 73 – 110, ul. Skarbowa 1 tel. 091-48-04-902 /903 14.
 14. Miasto Szczecin + Świnoujście, 70 – 506, ul. Starzyńskiego 2 tel. 091-48-85-379
 15. Szczecinek, 78 – 400, ul. Wiatraczna 1 tel. 094-71-37-100 /110
 16. Świdwin, 78 – 300, ul. Drawska 38 094-36-57-037 17.
 17. Wałcz, 78 – 600, al. Zdobywców Wału Pomorskiego  tel. 54 067-25-084-70 /71