XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jak skorzystać z bezpłatnej porady psychologicznej?

W sytuacji kryzysowej

Zdarza się, że w pewnym momencie naszego życia stwierdzamy, że trudności, które Nas spotykają są ponad miarę naszych sił, że jesteśmy bezsilni, nie mamy ochoty dalej żyć, że sami nie będziemy w stanie sobie z nimi poradzić. Jest to moment, którego nie należy zlekceważyć ze względu na strach przed społecznym odrzuceniem. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do osób zawodowo zajmujących się pracą z ludźmi w trudnych dla nich okresach, specjalistów w dziedzinie pomocy psychologicznej, czyli do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry.

Aby znaleźć pomoc psychologiczną w swojej okolicy kliknij na poniższy link, następnie wpisz miejscowość lub województwo w którym mieszkasz oraz rodzaj problemu, z którym się borykasz, a pojawią się ośrodki pomocowe z danego regionu.    http://www.porozumienie.niebieskalinia.pl

W chwili kryzysu możemy też skorzystać z pomocy od zaraz pod numerem telefonu:

116 123
Codziennie od 14.00 do 22.00
Numer jest bezpłatny.

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych.
więcej informacji w linku:
https://116111.pl/

Poradnie zdrowia psychicznego
Do poradni zdrowia psychicznego można zgłosić się w celu odbycia konsultacji z psychologiem lub psychiatrą. Na dzień dzisiejszy ze względu na postępującą świadomość, poradni zdrowia psychicznego powstaje coraz więcej. W pilnych przypadkach poradnie te zapewniają przyjęcie przez lekarza w chwili zgłoszenia – w ten sam dzień. Wystarczy ubezpieczenie w NFZ. Czym się zajmują?:
• Diagnostyka zaburzeń psychicznych
• Leczenie nerwic, depresji, psychoz, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości i organicznych zaburzeń psychicznych
• Interwencje kryzysowe – pomoc psychologiczna w nagłych, trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych (interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna oraz małżeńska i rodzinna)
• Leczenie zaburzeń stresowych pourazowych i zaburzeń adaptacyjnych
• Sesja psychoterapii indywidualnej oraz grupowej.

Dla przykładu w Szczecinie:
Centrum Medyczne EUROMEDIS
Poradnia Psychiatryczna
Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich 33a, tel. 91 8182141

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Poradnia Psychiatryczna
Szczecin, ul. Broniewskiego 24/26, tel. 91 4540653

EVOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Szczecin, ul. Stanisława Dubois 27, tel. 91 8140247

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PRAWOBRZEŻE – MEDYK”
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Szczecin, ul. Napierskiego 6c, tel. 914643834

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „zdroje”
Poradnia Zdrowia Psychicznego
szczecin, ul. Żołnierska 55, tel. 91 8806092, 4344138

109 szpital Wojskowy z Przychodnią
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Szczecin, ul. Piotra Skargi 9-11, tel. 261455582

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 33, tel. 91 4349200

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO „STAROMŁYŃSKA”
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
Szczecin, ul. Staromłyńska 21/26, tel. 91 4893589

Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
Szczecin, ul. Królowej Korony Polskiej 26/1a, tel. 91 4226060

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Szczecin, Al. Bohaterów Warszawy 51, tel. 91 4494534

Listę placówek, które mają podpisaną umowę z NFZ na usługi psychiatryczne znajdziecie tutaj:
https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/

Ośrodki Interwencji Kryzysowej
Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:
• członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową,
• rodziny w kryzysie,
• osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
• osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
• osoby chcące popełnić samobójstwo,
• ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków drogowych, pożarów, katastrof przemysłowych i naturalnych, zamachów terrorystycznych, itd.,
• ofiary i świadkowie napadów, gwałtów i innych przestępstw,
• ofiary, uczestnicy i świadkowie innych nieszczęśliwych wypadków (np.: wpadnięcie pod samochód, utonięcie, itd.),
• bliscy osób doświadczających wszystkich tych zdarzeń.
Zadania ośrodka interwencji kryzysowej:
• kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
• interwencja w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,
• prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych,
• prowadzenie krótkiej psychoterapii indywidualnej, bądź rodzinnej oraz poradnictwa psychologicznego,
• udzielanie schronienia dla matek z dziećmi doznających przemocy (hostel),
• animowanie i prowadzenie grup wsparcia,
• pomoc prawna,
• działanie profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Ośrodek działa całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie by umówić się ze specjalistą. W województwie zachodniopomorskim działa 6 ośrodków z siedzibą w Szczecinie, Wałczu, Białogardzie i Świnoujściu.
Wszelka pomoc udzielana w ośrodku interwencji kryzysowej jest nieodpłatna.

Listę ośrodków interwencji kryzysowej w woj. zachodniopomorskim znajdziecie tutaj:
http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym / Centra odwykowe
Centra odwykowe świadczą terapię indywidualną oraz grupową dla osób:
• Uzależnionych
• Współuzależnionych
• Matek i Ojców osób Uzależnionych
• z syndromem DDA
• doświadczających przemocy domowej

Listę ośrodków po wybraniu miasta i rodzaju problemu np. uzależnienie znajdziecie tutaj:
http://www.porozumienie.niebieskalinia.pl

Izby przyjęć przy szpitalnym oddziale psychiatrycznym
Jeżeli potrzebujemy natychmiastowej pomocy, czujemy się bardzo źle psychicznie, można zgłosić się bezpośrednio na izbę przyjęć oddziału psychiatrycznego. Nie oznacza to, że od razu trafia się do szpitala. Szpitale i oddziały, nie wymagają od Nas skierowania od lekarza rodzinnego. Więc można pobrać konsultację od zaraz, jeżeli natomiast będzie wskazanie do obserwacji pacjenta, lekarze po niej są w stanie tak dobrać mu leki, aby po wyjściu po za szpitalne mury, przyjmując je regularnie i będąc w stałym kontakcie z lekarzem specjalistą, mogli normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy
ul. Szpitalna 9, 78-200 BIAŁOGARD

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Niechorska 27, 72-300 GRYFICE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Parkowa 7, 74-100 GRYFINO

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 2
ul. Łopuskiego 8, 78-100 KOŁOBRZEG

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”
PRZYSZPITALNA PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH
SZCZECIN, MĄCZNA 4, tel. 091-8806221