XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Film 13. Pomoc przy poruszaniu się i przesiadaniu z wózka inwalidzkiego