XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Film 12. Transfer osoby leżącej przy użyciu sprzętu pomocniczego