XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Film 11. Transfer osoby leżącej przy użyciu podnośnika nosidełkowgo