XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elektroniczna platforma „Podróże KolejLove”.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i wybierasz się w podróż pociągiem? Czy przydałaby Ci się pomoc przed podróżą, po niej lub w jej trakcie? Jeśli tak, to możesz poszukać wsparcia poprzez elektroniczną platformę „Podróże KolejLove”.

Pod adresem https://www.podrozekolejlove.pl/ znajduje się portal internetowy będący elektroniczną platformą „Podróże KolejLove”, pozwalającą na kojarzenie ze sobą osób z niepełnosprawnością chcących odbyć podroż w danym kierunku oraz innych pasażerów udających się w tym samym kierunku i czasie.

Celem całego rozwiązania jest możliwość znalezienia przez osoby niepełnosprawne opiekuna w podroży, który w zamian za pomoc przed, w trakcie oraz po zakończeniu podróży mógłby podróżować jako opiekun osoby z niepełnosprawnością i w ten sposób obniżyć znacznie koszt swojego przejazdu. Platforma ma za zadanie kojarzyć osoby planujące podróż natomiast dokładny zakres wsparcia oraz szczegóły przejazdów są ustalane indywidualnie przez osoby zainteresowane na czacie.

Jak wspólnie udać się w podróż?

Aby móc wspólnie kupić bilet i skorzystać z ulgi dla opiekuna/przewodnika, trzeba mieć ukończone 18 lat. Osoba z niepełnosprawnością musi mieć też np. ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub równoważne o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem ze zdjęciem lub/i ważną legitymację osoby niepełnosprawnej, poświadczającej stopień niepełnosprawności. Inne osoby uprawnione do takich przewozów powinny mieć orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze względu na wzrok (04-O) lub równoważne wydane przez ZUS lub KRUS (tak jak wyżej) lub legitymację osoby niepełnosprawnej.

Z kolei osoba, która chce pomóc w podróży osobie z niepełnosprawnością, także musi być pełnoletnia oraz musi chcieć pomóc jej w zakresie, w jakim obie strony to ustalą.

Korzystanie z platformy „Podróże KolejLove” jest bezpłatne.

Dodatkowo na stronie interentowej zawarte zostały informacje o obowiązujących ulgach oraz innych przywilejach osób z niepełnosprawnością odbywających podróż koleją.

Portal został przygotowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), na zlecenie Ministra Rozwoju i został sfinansowany ze środków unijnych.