XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bez Basi byłabym zupełnie samotna

Dobieszewo to niewielka miejscowość koło Łobza. Tu znają się wszyscy, a czas biegnie wolniej. Nieczynne od lat państwowe gospodarstwo rolne przez wiele lat było jedynym pracodawca w okolicy. To tutaj przez kilka lat pracowała Danusia, która obecnie jest na rencie. Los zetknął Danusie z panią Barbara wiele lat temu.


To jedna z historii, które poznaliśmy w ramach Programu Pomocy Sąsiedzkiej prowadzonego przez Centrum Usług Społecznym w Łobzie, która potwierdza, ze idea płatnych usług społecznych świadczonych w ramach pomocy sąsiedzkiej ma ogromny potencjał. Obie kobiety znały się od dziecka. Uczęszczały do tej samej szkoły. I chociaż wtedy nie miały ze sobą bliskich relacji, po wielu latach los je połączył raz jeszcze:

Mamy z tamtych lat wspólne zdjęcia i wspomnienia, jednak nie było miedzy nami wielkiej zażyłości – mówi Pani Barbara, opiekunka w ramach programu pomocy sąsiedzkiej. Od czterech lat Pani Barbara każdego dnia pomaga Danusi w codziennych obowiązkach. Pokonują trudności i wspólnie starają się pokazać, ze w tak małej miejscowości mogą dziać się rzeczy wielkie.

Razem sprzątamy, gotujemy i spędzamy czas. Gniazdko Danusi udało się nieco zmodernizować, wyposażyć w potrzebne sprzęty. Danusia nauczyła się także korzystać z konta bankowego. Tak krok, po kroku zbudowałyśmy dla Danusi bezpieczna strefę – dodaje pani Basia. Sąsiedzka forma wsparcia Danusi jest dostosowana jest do jej indywidualnych potrzeb. Kobiety wspólnie wypracowały najlepszy model współpracy i nie kryją radości ze wspólnego czasu.

Materiał filmowy na temat historii opisanej w artykule znajduje się poniżej:


„Region Dobrego Wsparcia” to pilotażowe działanie, które ma zwiększyć dostępność do środowiskowych usług opiekuńczych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. To również kontynuacja działań uznanych przez Komisję Europejska za najlepsze społeczne przedsięwzięcie w zwalczaniu nierówności i ubóstwa w UE – wyjaśnia Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.


Usługi opiekuńcze to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków usług społecznych. To dlatego powstają profesjonalne programy wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych lub długotrwale chorych w ramach pomocy sąsiedzkiej. Korzyści z działania w ramach pomocy sąsiedzkiej trudno przecenić. To nie tylko droga do rozwiązania konkretnego problemu blisko nas, ale także sposób na dodatkowe źródło wynagrodzenia dla osób świadczących taką pomoc.