XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

W budynku zastosowano bezpośredni lub zdalny dostęp do tłumacza języka migowego. Warunki techniczne dla zdalnego tłumaczenia na język migowy są odpowiednie (np. sprzęt jest skonfigurowany, łącze internetowe zapewnia płynność obrazu, kamera przekazuje obraz wystarczającej jakości).