XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informator dla osób z niepełnosprawnością

Informator zawiera informację dotyczące zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. m.in;

  • jak uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę socjalną;
  • na jakich przepisach prawnych działa orzecznictwo lekarskie w ZUS;
  • jakie działania są realizowane w ZUS na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
  • jakie wsparcie dla osób niepełnosprawnych i na ich rzecz oferuje PFRON.

Informator dla osób z niepełnosprawnością otworzy się po kliknięciu w link