XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Grupa osób siedzi na szkoleniu wmodelowym mieszkaniu

Szkolenia w dniach 31.07.18r. i 03.08.18r.

Szkolenia w ramach projektu „Dobre Wsparcie- system lokalnych usług społecznych”.

W dniu 31 lipca i 3 sierpnia 2018 br. odbyły się kolejne szkolenia z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną w ramach projektu „Dobre Wsparcie- system lokalnych usług społecznych”.
Szkolenia odbyły się w Szczecinie, przy ul. Starzyńskiego 3-4 w modelowym mieszkaniu w przyziemiu.
Uczestnicy szkolenia zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie: higieny i pielęgnacji całego ciała podopiecznego, profilaktyki przeciwodleżynowej, drobnych zabiegów np. podania insuliny, pomiaru poziomu cukru i parametrów życiowych, zmiany opatrunku na ranie i pielęgnacji odleżyn, transferu osoby zależnej, jak również karmienia różnymi metodami w tym przez zgłębnik żołądkowy czy zmianę worka stomijnego.

Zakres przekazywanej wiedzy podczas szkoleń dostosowany był do potrzeb opiekunów, a główny ich cel to zmniejszenie obawy związane z opieką nad osoba niepełnosprawną/niesamodzielną oraz podstawowy instruktaż w tym zakresie.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.