XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych i wolontariuszy – luty 2019 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu „Dobre Wsparcie- system lokalnych usług społecznych”.

W modelowym mieszkaniu uczymy higieny i pielęgnacji ciała osoby niesamodzielnej, profilaktyki przeciwodleżynowej, zabiegów takich jak podanie insuliny, pomiar poziomu cukru i parametrów życiowych, zmiany opatrunku na ranie i pielęgnacji odleżyn, transferu osoby zależnej oraz karmienia różnymi metodami w tym m.in. przez zgłębnik żołądkowy.

Miejsce szkolenia: ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, mieszkanie modelowe w przyziemiu.

Termin: 12 lutego 2019 r. lub 28 luty 2019 r.    Czas: 09.00-15.00.

Oferujemy materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz catering.

Program szkolenia tutaj:

Program szkolenia

Zapisy na e-mail: wsparcie@wzp.pl lub pod numerem 914253614