XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRZESZKOLENI PRACOWNICY

Usługodawca zapewnia, że pracownicy zatrudnieni przy świadczeniu usług są przeszkoleni w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością.