XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOSTĘP PRZEZ PODJAZD/PLATFORMĘ/PODNOŚNIK

Przynajmniej jedno z wejść zapewnia dostęp do budynku osobie niepełnosprawnej przez podjazd/ winda/platforma/ podnośnik).
Minimalna szerokość pochylni to 1,2 m, max., długość pojedynczego biegu nie przekracza 9 m, pochylnia posiada krawężniki o wysok. min. 7cm.
Odstęp między poręczami pochylni wynosi 1-1,1 m. i są one zainstalowane na wysokości 0, 9m i 0,75 m od poziomu pochylni.