XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ŁATWY DOSTĘP

Przy wejściu do budynku nie ma więcej niż trzy średnie kroki (10-17 cm). Jeżeli jest więcej niż jeden stopień to zapewniona jest poręcz.
Poręcze przy schodach powinny przed ich początkiem i  końcem być przedłużone o 30 cm. Schody są oznaczone kontrastowo. Drzwi wejściowe mają w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 90 cm. W drzwiach oraz wewnątrz budynku nie ma przeszkód (progi, uskoki wyższe niż 2 cm).