XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Przyjazna architektura dla osób niepełnosprawnych

O projektowaniu uniwersalnym podczas finału Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dla młodych architektów

We wtorek, 9 października 2018 r. w Galerii Architektów Forma odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w ramach IX Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na „Najlepszą pracę dyplomową związaną tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”. W spotkaniu z architektami i urbanistami wzięli udział Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska – Jarosz.

Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z całej Polski, dyplomy magisterskie i inżynierskie były rozpatrywane w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu.

W konkursie oceniano m.in. przydatność, walory praktyczne czy stopień trudności zastosowanego rozwiązania projektowego. Dodatkowo punktowanym kryterium było uwzględnienie w pracy zagadnień  związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością i wyrównaniu ich szans.

O tym, jak ważnym zagadnieniem w projektowaniu architektonicznym jest uwzględnianie potrzeb wszystkich potencjalnych użytkowników przestrzeni przypominała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska – Jarosz:
– Wierzę, że będziecie zmieniać świat, aby był przyjazny i dostępny dla wszystkich, a w przyszłości, dzięki Państwa projektom, każda osoba, także na przykład poruszająca się na wózku inwalidzkim lub głuchoniewidoma, będzie mogła bez przeszkód iść do sklepu, do urzędu, czy po prostu spacerować po parku. Świadomość  zróżnicowanych potrzeb oraz konieczności poszanowania godności każdego człowieka powinny towarzyszyć każdej koncepcji- powiedziała.

Kwestie związane z upowszechnianiem idei projektowania uniwersalnego stanowią istotny element Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych pn. „Region wyrównanych szans”.

W ramach Programu, oprócz zaakcentowania tego tematu