XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KOMFORTOWE PRZEBYWANIE W OBIEKCIE

W obiekcie są dostępne miejsca siedzące dla klientów np. przy okienkach/informacji. Jeżeli  w budynku znajduje się recepcja (punkt informacyjny) to powinna być ona zlokalizowana w pobliżu wejścia. Recepcja/punkt informacyjny jest wyróżniona przez elementy architektury, rożne materiały i wizualny kontrast. Lada recepcji/punktu informacyjnego na odcinku przynajmniej 0,9 m jest obniżona do wysokości max. 0,8 m.