XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DUŻY DRUK

Informacje (umieszczone na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka).