XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOSTĘP DO INFORMACJI

W przestrzeni budynku zastosowane zostały piktogramy z podstawowymi funkcjami obiektu i kierunkami dotarcia do najważniejszych pomieszczeń
Dostępne są informacje pisemne –wyświetlacze/ wideotekst/prezentacje
Istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów