Author Archives for Rafał Karaśkiewicz

DUŻY DRUK

4 listopada, 2018 10:09 pm Published by Leave your thoughts

Informacje (umieszczone na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp.) umieszczone w przestrzeni budynku są czytelne (duża i bezszeryfowa czcionka).