XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ASYSTENT DO POMOCY

W instytucji/fimie jest zatrudniona osoba pełniąca funkcję asystenta osoby niesamodzielnej/ z niepełnosprawnością